#28058 - Czujnik indukcyjny TIA 3015R ( 24VAC, NC, 2P)

Czujnik indukcyjny TIA 3015R  ( 24VAC, NC, 2P)
CZ-I-3015R-24~-28058CZ-I-3015R-24~-28058

Na magazynie : Końcówka magazynowa
cena netto: 120.33
cena brutto: 148.00


Kod produktu : #28058
wstecz
TIA3015R czujnik indukcyjny
Czujniki indukcyjne na napicie 24 V AC
Czujniki indukcyjne TIA
 
Indukcyjne czujniki zblieniowe TIA-24 s elementami automatyki i sterowania, sucymi do precyzyjnego okrelania pooenia ruchomych metalowych czci maszyn. Czujniki charakteryzuj si du pewnoci dziaania i niezawodnoci. Czujniki TIA-24 stosuje si w ukadach automatyki prdu przemiennego (24 48VAC). Dwustanowe bezstykowe wyjcia czujnikw umoliwiaj bezporedni wspprac z przekanikami, stycz­nikami i elektrozaworami. Czujniki po zblieniu metalu wczaj (wyjcie Z - NO) lub wyczaj (wyjcie R NC) prd w obcieniu doczonym szeregowo z czujnikiem do rda zasilania. W stanie nie przewodzenia w obwodzie obcienia pynie niewielki prd szcztkowy, a w stanie wysterowa­nia na wyjciu czujnika istnieje mae napicie szcztkowe. Wysterowanie obwodu wyjciowego czujnika jest sygnalizowane diod LED. Uzyskany w procesie hermetyzacji stopie ochrony IP 67 umoliwia prac czujnikw w trudnych warunkach rodowiskowych, przy duym zapyleniu i wilgotnoci. Czujniki produkowane s z przewodem wyjciowym o standardowej dugoci 2mb (na zamwienie inne dugoci przewodu).
 
OBUDOWY
 
Czujniki indukcyjne TIA-24 posiadaj cylindryczne, gwintowane (M18x1, M30x1,5) obudowy, wykonane z mosidzu pokrytego niklem, przystosowane do atwego montau i mocowania przy uyciu nakrtek.
-  czujniki z krytym czoem w obudowie do wbudowania w metal na rwno z czoem,
-    czujniki z wysunitym czoem z obudowy do wbudowania w metal z pozostawieniem wolnej przestrzeni wok czoa czujnika.
 
WSPӣCZYNNIKI KOREKCYJNE