#49939 - Czujnik indukcyjny TIA 3015R ( 230VAC, NC, 2P)

Czujnik indukcyjny TIA 3015R ( 230VAC, NC, 2P)
CZ-I-3015R-230~-49939

Na magazynie : Końcówka magazynowa
cena netto: 121.14
cena brutto: 149.00


Kod produktu : #49939
wstecz
TIA3015R czujnik indukcyjny
 

Indukcyjne czujniki zblieniowe TIA-230 s elementami automatyki i sterowania, sucymi do precyzyjnego okrelania pooenia ruchomych metalowych czci maszyn. Czujniki charakteryzuj si du pewnoci dziaania i niezawodnoci. Czujniki TIA-230 stosuje si w ukadach automatyki prdu przemiennego (90-230VAC). Dwustanowe bezstykowe wyjcia czujnikw umoliwiaj bezporedni wspprac z przekanikami, stycz­nikami i elektrozaworami. Czujniki po zblieniu metalu wczaj (wyjcie Z - NO) lub wyczaj (wyjcie R NC) prd w obcieniu doczonym szeregowo z czujnikiem do rda zasilania. W stanie nie przewodzenia w obwodzie obcienia pynie niewielki prd szcztkowy, a w stanie wysterowa­nia na wyjciu czujnika istnieje mae napicie szcztkowe. Wysterowanie obwodu wyjciowego czujnika jest sygnalizowane diod LED. Uzyskany w procesie hermetyzacji stopie ochrony IP 67 umoliwia prac czujnikw w trudnych warunkach rodowiskowych, przy duym zapyleniu i wilgotnoci. Czujniki produkowane s z przewodem wyjciowym o standardowej dugoci 2mb (na zamwienie inne dugoci przewodu).

OBUDOWY

Czujniki indukcyjne TIA-220 posiadaj cylindryczne, gwintowane (M18x1, M30x1,5) obudowy, wykonane z mosidzu pokrytego niklem, przystosowane do atwego montau i mocowania przy uyciu nakrtek.

  •  czujniki z krytym czoem w obudowie do wbudowania w metal na rwno z czoem
  •  czujniki z wysunitym czoem z obudowy do wbudowania w metal z pozostawieniem wolnej przestrzeni wok czoa czujnika.

WSPӣCZYNNIKI KOREKCYJNE

Oddziaywanie metalu na czujnik zaley od rodzaju zblianego metalu. W danych katalogowych podane s nominalne strefy dziaania sn dla stali. Dla innych metali strefa dziaania ulega skrceniu i mona j okreli wg wspczynnikw korekcyjnych: